به گزارش «نود اقتصادی»، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: قیمت واقعی ارز بنظر بنده پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان است. نمونه آن ارز نیمایی است که حتی عرضه آن بیش از تقاضای آن است و نوسانات فعلی بازار ارز در واقع در نتیجه عوامل غیر اقتصادی، روانی و سوداگری است؛ بنابراین بقیه مسئولین نباید در چنین مواردی بانک مرکزی را تنها بگذارند چرا که بانک مرکزی به تنهایی نباید تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و روانی را حل کند.

وی بیان کرد: اقدامات خوبی توسط بانک مرکزی تا به امروز انجام شده است. اقداماتی مثل اوراق گواهی سکه و سهمیه ۲ هزار دلاری و سیاست‌های دیگر، اقدامات اثرگذار و خوبی بوده‌اند، اما لازمه آرامش بازار این است که همه نقش خود را ایفا کنند و از طرفی در حوزه تقاضا هم بانک مرکزی نباید تصور کند که برای مدیریت ارز باید تمام ارز در صندوق بانک مرکزی تجمیع شود و سپس تقسیم شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: اگر سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که مردم عرضه و تقاضا را خودشان و تحت سیاست‌های بانک مرکزی انجام دهند، مشکلات کاهش می‌یابد. مثل همین اقداماتی که در حوزه ارز توافقی انجام می‌شود.