بر اساس آمار بانک مرکزی، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در دوران ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در دولت حسن روحانی رخ داده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در دوران پس از انقلاب هیچ‌گاه به بالاتر از ۶۰ درصد نرسیده تا اینکه در دولت دوازدهم و در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، این رکورد تلخ ثبت شد.

بدین ترتیب در سال ۹۹ برای چند ماه متوالی، تورم نقطه به نقطه از ۶۰ درصد عبور کرد و در بهمن همان سال به ۶۵.۳ درصد رسید که بالاترین تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب محسوب می‌شود.

در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت، تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم کاهشی شد و در اوایل ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تورم نقطه به نقطه برای مدت کوتاهی افزایشی شد؛ اما بالاترین تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ با ۴۶.۴ درصد بود که در مردادماه با تخلیه تدریجی آثار تورم حذف ارز ۴۲۰۰ روند کاهشی آن آغاز شد و به ۴۵.۸ درصد رسید.

این آمار در زمان همتی محاسبه شده بود اما به دستور خودش سانسور شده بود و حق انتشار نداشت.