به گزارش «نود اقتصادی» قیمت روغن موتور در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. توزیع‌کنندگان خرد دلیل این موضوع را کاهش عرضه از سوی  تولیدکنندگان روغن موتور در کشور ذکر می‌کنند.

اما نگاهی به آمار تولید شرکت‌های بزرگ نیز نشان می‌دهد ادعای توزیع‌کنندگان خرد چندان هم درو از واقعیت نیست؛ چراکه تولیدات چند شرکت بزرگ امسال نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

برای مثال در ۴ماهه نخست سال جاری مجموع تولیدات شرکت نفت‌پارس کاهش ۶/۸ درصدی داشته است. این میزان در تولید روغن‌های صنعتی نزدیک به ۲۳ درصد، روغن پایه ۵/۷ درصد و در روغن موتور بنزینی نیز کاهش ۲۰ درصدی داشته است.