اخبار شرکتها-به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت، پنجمین دور مذاکرات حضوری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از امروز با حضور هیات اوراسیایی متشکل از نمایندگانی از کشورهای عضو این اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا و هیات ایرانی به ریاست سازمان توسعه تجارت و متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف آغاز به کار کرد.

این مذاکرات پنجمین دور از مذاکرات حضوری است که از حدود یک سال و نیم پیش آغاز شده و تا چند ماه دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. هدف از این مذاکرات تبدیل موافقت‌نامه فعلی تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد است. در موافقت‌نامه تجارت آزاد ۸۰ درصد کالاها با تعرفه صفر مبادله می شوند.

مذاکرات تا روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه ادامه پیدا خواهد کرد دو طرف امیدوارند به زودی متن موافقت‌نامه و فهرست‌های کالایی آن را برای امضای نهایی مقامات نهایی کنند.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده، تاثیر مثبتی در افزایش صادرات ایران به این اتحادیه داشته است. در نتیجه با حذف کامل تعرفه‌های ۸۰ درصد کالاهای بین دو طرف انتظار می‌رود تجارت بین ج. ا. ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش بیشتری پیدا کند.

بر اساس موافقت‌نامه فعلی که همان ترجیحی است، تعداد ۵۰4 ردیف کالای طرف اوراسیا و ۳۹۰ قلم کالا از طرف ایرانی در قالب موافقت‌نامه مشمول کاهش تعرفه هستند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ۵ کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان است که از سال ۲۰۱۵ تشکیل شده است.