به گزارش «نود اقتصادی»، درحالی که طبق آمارهای بانک مرکزی در فروردین ماه امسال سهم خانوارها از تسهیلات بانکی فقط ۸ درصد بوده و بیش از ۹۰ درصد وام های بانکی نصیب شرکت ها و افراد حقوقی می شود، مردم برای دریافت همین ۸ درصد هم با مشکلات زیادی روبرو هستند.

اخیرا برخی بانک ها برای ارایه خدمات بانکی از متقاضیان کد پستی یا کد رهگیری طلب می کنند که از قضا این مطالبه هم برای مردم هزینه دارد. پست بانک برای افتتاح حساب کدپستی می خواهد و مشتری برای تایید آن باید به دفاترپیشخوان مراجعه و ۱۵ هزارتومان بپردازد. این درحالی است که خود بانک به راحتی و به صورت سیستمی به سامانه برای مشاهده کدپستی دسترسی دارد، با این حال مشتری باید تاییدیه کدپستی خود را از دفاترپیشخوان بگیرد!

همچنین برخی بانک‌های ارائه دهنده وام ودیعه مسکن هم بدون کد رهگیری از پرداخت وام مسکن خودداری می کنند. مساله ای که دردسرهای زیادی برای معاملات سنتی تر ایجاد کرده است.

این تاکید باعث شده است تا مشاوران املاک سود خوبی از محل صدور کد رهگیری داشته باشند، موضوعی که در پرداخت وام ودیعه مسکن و تاکید بر دریافت کدرهگیری از ابتدای سال جاری هم تکرار شده است و مشاوران املاک برای صدور هرکد رهگیری حداقل یک میلیون تومان دریافت می کنند. هرچند بانک ها این مطالبات خود را ناشی از بخشنامه های بانک مرکزی می دانند، اما بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از این مطالبات و دریافت کد سلیقه ای است!