اخبار شرکتها-شروع به کار پتروشیمی شیراز با بهره برداری از ۴ واحد تولید آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و نیز واحد تأمین سرویس‌های جانبی (آب، برق، بخار و هوای فشرده) توأم بوده و پس ازآن با توجه به نیاز کشور، طرح‌های توسعه متعددی ازجمله واحد‌های اوره و آمونیاک منطقه ۲ به همراه واحد متانول و آرگون به مرحله اجرا درآمده است.

فعالیت اصلی شرکت پتروشیمی شیراز طی دوره مالی سال ۱۴۰۰، تولید انواع کود اوره، آمونیاک، متانول، آرگون، نیترات، اسید نیتریک و کود مایع ازته بوده است.

شرکت‌های داخلی رقیب که ازلحاظ تولید مشابه شرکت پتروشیمی شیراز می‌باشند را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:در ادامه سهم شرکت پتروشیمی شیراز از فروش مقداری و مبلغی محصول اوره از صنعت (شامل شرکت‌های فوق) در نه ماهه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌کنید:

بر این اساس شرکت پتروشیمی شیراز رتبه‌ی دوم را در بین تولیدکنندگان و فروشندگان اوره از منظر مقدار تولید و فروش اوره در اختیار دارد.

روند معاملات و قیمت سهام پتروشیمی شیراز

در نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ روند قیمتی سهام این پتروشیمی نسبت به سال قبل آن رو به رشد بوده است. شایان ذکر است عملکرد مثبت شرکت و انتظارات خوش بینانه سهامداران و سرمایه گذاران از وضعیت عملکرد آینده شرکت را می‌توان از جمله دلایل افزایش قیمت سهام نام برد.

نمودار زیر تغییرات قیمت سهام شرکت در پایان سال مالی قبل و نه ماهه اول ۱۴۰۰ درپایان هرماه را نشان می‌دهد:

سود انباشته پتروشیمی شیراز در نه ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ را نشان می‌دهد.

شرکت پتروشیمی شیراز در نه ماهه اول ۱۴۰۰ توانست بالاتر از ظرفیت اسمی تولید فعالیت نماید و در فروش ۷۵ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش فروش داشته است.