محمدعلی خطیبی نماینده اسبق ایران در اوپک در گفتگو با «نود اقتصادی» با اشاره به رویکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم مبنی بر اولویت بخشی به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با همسایگان بیان داشت: تعدادی از میادین نفت و گاز کشور با همسایگان، مشترک بوده و در نقاط مرزی قرار دارد.

وی بیان کرد: در شرایطی که ایران سال ها درگیر جنگ تحمیلی، عواقب آن و همچنین تحریم های ظالمانه غرب بوده؛ برخی از همسایه های ما با به کارگیری سرمایه و امکانات فراوان، بهره برداری از برخی میادین مشترک با ایران را آغاز نموده و بسیار از ما در این زمنیه جلوتر هستند. 

خطیبی افزود: از اینرو ما چاره ای نداریم که در شرایط تحریم و محدودیت منابع کشور، اولویت توسعه را به میادین مشترک بدهیم. چرا که اگر بیش از این در این زمینه غفلت صورت گیرد؛ به دلیل پدیده مهاجرت در مخازن مشترک، همسایگانمان سهم نفت و گاز ایران در این میادین را نیز برداشت خواهند نمود. در نتیجه رویکرد وزارت نفت دولت سیزدهم در این زمینه منطقی و منطبق با واقعیت های صحنه است.

نماینده اسبق ایران در اوپک بیان کرد: از سوی دیگر اما به نفع ایران و همسایگانش است که رقابت میان دو طرف در زمینه بهره برداری از میادین مشترک صورت نگیرد. چرا که این مخازن نیازمند رسیدگی های خاصی جهت حفظ سلامتشان و همچنین تداوم جریان پایدار تولید نفت و گاز هستند.

وی افزود: از سوی دیگر نیز، اگر دو یا سه همسایه در کنار هم و با بهره گیری از اپراتوری واحد از میادین مشترکشان برداشت نمایند؛ هزینه های برداشت به شدت کاهش خواهد یافت و سود حاصله متوجه همه طرف ها خواهد بود.

خطیبی گفت: اما اینکه چرا چنین همکاری مشترکی میان ایران و همسایگانش تاکنون صورت نگرفته دو دلیل عمده دارد. نخستین دلیل، برخی دشمنی های منطقه ای و بین المللی با ایران است که امکان توافق سودآور میان کشورهای منطقه با کشورمان را کاهش داده است. دلیل دیگر نیز ضعف دیپلماسی کشور ما در زمینه های انرژی و منطقه ای در برخی دوران های گذشته است.
خبرنگار: علی اصغر رحمان نژاد سرابی