به گزارش «نود اقتصادی»، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: شافعی خودش باید جوابگو باشد که بعد از ۱۰ سال ریاست اتاق بازرگانی چه خدمتی به صنعت و بازرگانی کرده. رئیس اتاق بازرگانی ایران از مافیای زعفران حمایت می‌کند.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس اظهار داشت: آقای شافعی در این قد و قواره نیست که از مجلس پشتیبانی کند، حرف گنده‌تر از دهانش زده است.