اخبار شرکتها-به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  شرکت نفت ایرانول، در این مراسم، فتحی ضمن تقدیر و ابراز خرسندی از راه اندازی این سیستم در شرکت نفت ایرانول، گفت: ما شاهد هستیم یکی از الویت های اساسی شرکت نفت ایرانول  صیانت از محیط زیست و حفظ سلامت شهروندان می باشد و این امر قابل تقدیر است. 
  بر اساس این گزارش با وجود موانع متعدد از جمله وجود تحریم های شدید اقتصادی حاکم، این طرح که با دستور مدیریت عامل و پیگری های واحد  HSE،مهندسی  و تعمیرات در دست اجرا بود، با افتخار در هفته محیط زیست در حضور رییس  زیست استان خوزستان و مدیران شرکت نفت ایرانول راه اندازی شد.
 این دستگاه  جهت اندازه گیری گازهای حاصل از احتراق خروجی از دودکش واحد های عملیاتی و در  راستای مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست و  اهمیت سلامت شهروندان نصب و راه اندازی گردید.