به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش عمده قیمت ها نسبت به دو روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۸ (یک هزار و هشتصد و هجده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۱۸

-۲.۴۰

-۰.۱۴

06:00

۱,۸۲۱

-۰.۱۰

-۰.۰۱

روز قبل

۱,۸۲۱

-۴.۱۰

-۰.۲۳

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۹۰۰ تومان کاهش، ۱,۲۰۹,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نه هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۰۹,۵۰۰

-۱۹,۹۰۰

-۱.۶۵

11:28

۱,۲۲۹,۴۰۰

-۵۶,۶۰۰

-۴.۶۱

۲ روز پیش

۱,۲۸۶,۰۰۰

۶۱,۵۰۰

۴.۷۸

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۷۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۲۳۸,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و سی و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۷۴۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

همچنین دلار در بازار متشکل با کاهش ۰.۳۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۶,۱۸۰ (بیست و شش هزار و یکصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۱۸۰

-۷۹

-۰.۳۱

11:28

۲۶,۲۵۹

-۴۴۳

-۱.۶۹

۲ روز پیش

۲۶,۷۰۲

۱,۰۳۵

۳.۸۷

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۷۹۲ (سی و یک هزار و هفتصد و نود و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۷۹۲

-۲۵۵

-۰.۸۱

11:20

۳۲,۰۴۷

۱۴۰

۰.۴۳

۲ روز پیش

۳۱,۹۰۷

-۰.۰۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۸۵ درصدی، از ۳۸,۴۳۶ (سی و هشت هزار و چهارصد و سی و شش ) تومان به ۳۸,۱۱۴ (سی و هشت هزار و یکصد و چهارده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۱۱۴

-۳۲۲

-۰.۸۵

11:20

۳۸,۴۳۶

۱۰۸

۰.۲۸

۲ روز پیش

۳۸,۳۲۸

۵۰

۰.۱۳

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۹۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۶۲۰ (هفت هزار و ششصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۲۴۷ (بیست و دو هزار و دویست و چهل و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,315,000 (دوازده میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۳۱۵,۰۰۰

-۹۰,۰۰۰

-۰.۷۴

11:27

۱۲,۴۰۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۰.۲

۲ روز پیش

۱۲,۳۸۰,۰۰۰

-۷۵,۰۰۰

-۰.۶۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۶۸۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۴۴

11:41

۶,۶۵۰,۰۰۰

۰

۰

۲ روز پیش

۶,۶۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۷۵

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع: دنیای اقتصاد