به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران قیمت زمین از نیمه اول سال ۱۳۸۲ تا بهار ۱۴۰۰ با رشد ۸ هزار و ۱۲۱ درصدی از متری ۵۵۹ هزار تومان به حدود ۴۶ میلیون تومان رسیده است.

اهمیت این رشد انفجاری قیمت زمین در این است که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت ساخت‌وساز مسکن به قیمت زمین برمی‌گردد.

قابل ذکر است در سطح جهان برای جلوگیری از سوداگری در بخش زمین شهری، مالیاتی تحت عنوان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش زﻣﯿﻦ (LVT) اعمال می‌شود که توانسته از احتکار زمین و سفته‌بازی در آن جلوگیری کند.