به گزارش «نود اقتصادی»، کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: اتفاقاتی که اخیرا درباره ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی ایران رخ داده است، کاملا طبیعی است و این تذکرها در تمام دنیا وجود دارد، به عنوان مثال همین اخیرا کشور هلند ۴۰۰ تذکر از برخی کشورها دریافت کرده است.

وی ییان کرد: این مشکلات تنها در مورد ایران نیست بلکه ما اخیراً ۵۰ هزار تن گندم روسیه را به خاطر وجود علف هرز برگرداندیم و حتی بخشی از جو وارداتی از برزیل را نیز برگشت داده‌ایم.

خبرنگار: بهزاد آقالو