به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش جدید وزارت صمت از شاخص وضعیت خدمات پس از فروش صنعت خودرو، در سال ۱۳۹۹ میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش صنعت خودرو حدود ۶۷/۶ درصد بوده که این میزان، میزان رضایتی است که مشتریان در سال ۱۳۹۳ نیز داشته‌اند. 

این ارزیابی نشان می‌دهد صنعت خودرو نه تنها در ارائه خدمات  پس از فروش پیشرفتی نداشته، هیچ قدم مثبتی نیز برای اصلاح این وضعیت انجام نمی‌دهد.