دکتر احمد فاخری فرد، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: مرکز ملی بارورسازی ابرها در کشور غیرفعال بوده و عملکرد آن بسیار ضعیف و غیرعلمی است.

وی بیان کرد: بارورسازی ابرها در کشور در اولویت وزارت نیرو نبوده و با نگاهی توام با ضعف به این امر نگاه می‌کنند درحالی‌که در این سال‌ها می‌توانستیم از این فرصت برای مهار کم آبی و خشکسالی بهره خوبی ببریم.

فاخری فرد افزود: اگر ابرهای موجود در آسمان اصفهان و یزد به صورت علمی بارورسازی شوند میزان بارش‌ها دست‌کم ۲۰ درصد در این استان‌ها افزایش خواهد یافت. متاسفانه در شرایط فعلی هم بارورسازی ابرها در اولویت‌های کاری وزارت نیرو نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز گفت: در کشور گاهی به بارورسازی به صورت فانتزی پرداخته شده و به این امر مهم، علمی توجهی نشده است. کشورهای حوزه خلیج فارس(عربی) در زمینه بارورسازی ابرها عملکرد خوب و جدی دارند به نحوی که حتی گاهی موج ابرهای  بارورسازی شده آنها سبب بارش باران درآسمان  بندر عباس ایران شده است.