پنج شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۰:۳۲ قبل از ظهر

اخبار احمد فاخری فرد

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در گفتگو با «نود اقتصادی»:
 بارورسازی ابرها در الویت وزارت نیرو نیست!

دکتر احمد فاخری فرد افزود: بارورسازی ابرها در کشور در اولویت وزارت نیرو نبوده و با نگاهی توام با ضعف به این امر نگاه می‌کنند

فیلم/بازرس اتحادیه بار کشور در گفتگو با «نوداقتصادی»:
مدیران راهداری از مشکلات رانندگان بی اطلاعند


پربیننده