پنج شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹:۴۰:۲ قبل از ظهر

اخبار بارورسازی ابرها

استاد دانشگاه تبریز در گفتگو با «نود اقتصادی»:
 یکی از راه های افزایش بارندگی، بارورسازی ابرها است، که وزارت نیرو به آن توجهی ندارد!

پروفسور علی محمد خورشید دوست بیان کرد: یکی از راهکارهای افزایش بارندگی و جلوگیری از خشکسالی بیشتر در کشور به خصوص در استان‌هایی با اقلیم خشک استفاده از روش بارورسازی ابرها است که

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در گفتگو با «نود اقتصادی»:
 بارورسازی ابرها در الویت وزارت نیرو نیست!

دکتر احمد فاخری فرد افزود: بارورسازی ابرها در کشور در اولویت وزارت نیرو نبوده و با نگاهی توام با ضعف به این امر نگاه می‌کنند

اخبار آرشیوی

معاون مؤسسه تحقیقات آب: فن‌آوری مربوط به بارورسازی ابرها در داخل کشور بومی شده و استحصال آب از این طریق توسط کارشناسان داخلی صورت می‌گیرد

فیلم/بازرس اتحادیه بار کشور در گفتگو با «نوداقتصادی»:
مدیران راهداری از مشکلات رانندگان بی اطلاعند


پربیننده