بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که ۲۱ مدیر سایپا به جز سمت سازمانی، در یک یا حتی برخی در دو شرکت دیگر وابسته به دومین خودروساز کشور دارای سمت هیات مدیره هستند.

در این بررسی روشن شده که عده اندکی از مدیران ستادی سایپا فاقد شغل دوم در هیات مدیره شرکت‌های وابسته نیستند.

سوال: آیا حضور همزمان در یک سمت ستادی و هیات مدیره شرکت تابعه مغایر با قانون نیست؟