دکتر مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: اگر قصد داریم فعالان یک بازار در آن بازار باقی بمانند و مثل وضعیت امروز بورس شاهد خروج سرمایه نباشیم، نیاز به ثبات داریم. عوامل ثبات ساز در بازار سرمایه تنها در اختیار مدیریت سازمان بورس نیست. 

وی بیان کرد: مجموعه عوامل اقتصادی مانند بخش‌های پولی توسط بانک مرکزی، بخش‌های مالی توسط وزارت اقتصاد و بخش‌های بودجه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه باید به ثبات برسند تا بورس هم آرام شود.

عزتی افزود: رئیس جدید سازمان بورس باید این قدرت را داشته باشد که دیگر دستگاه‌های اقتصادی را برای اتخاذ سیاست‌های ثبات‌زا مجاب کند و یا حداقل کاری کند که از طریق بخش‌های مختلف ضربه‌ای به ثبات بازار سرمایه وارد نشود. این موضوع می‌تواند اولویت اول در برنامه‌های آقای عشقی برای تصدی سازمان بورس باشد.