اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق با حضور معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور در محل صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد .

رشد عملکرد ریالی و ارزی

سید عبدالله سجادی، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۹ و نقش صندوق در کاهش ریسک‌های موجود در تجارت بین‌المللی برای صادرکنندگان بویژه در شرایط فعلی کشور و همه گیری کرونا، گفت: صندوق در سال گذشته رشد ۱۱۶درصدی عملکرد ریالی و رشد ۳۳درصدی ارزی را داشته است.

وی افزود: میزان کل بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌های صادره طی سال ۱۳۹۹ به ۳/۵۲۰میلیارد دلار (۸۰۹/۹۱۹ میلیارد ریال) رسید. با این میزان پوشش ریسک، صندوق ضمانت صادرات ایران در سال۱۳۹۹ علی رغم تحریمهای ظالمانه ایالات متحده آمریکا ، رکورد جدیدی برای صندوق ضمان صادرات ایران ثبت شد.
رشد 240 درصدی وصول مطالبات

سجادی با اشاره به کسب رتبه اول صندوق در میان کشورهای اسلامی از لحاظ شاخص ضریب پوشش صادرات در سال ۲۰۲۰، میزان تعهدات جاری و سررسید نشده صندوق در سال مالی مورد نظر را بالغ بر ۵۵۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و از پرداخت۱/۶۰۵ میلیارد ریال خسارت به سیستم بانکی و صادر‌کنندگان ایرانی و همچنین وصول ۱،۸۰۱میلیارد ریالی مطالبات صندوق(با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل) در سال ۹۹ خبر داد.

تحقق کاهش ریسک‌های صادراتی

رییس هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارداشت: نکته قابل توجه در این میزان پوشش ریسک، اختصاص سهم قابل توجه از پوشش‌ها به منظور توسعه موثر صادرات و تامین امنیت‌ مالی صادرکنندگان با رویکرد پشتیبانی از پروژه های عمرانی و صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای هدف همسایه (۱۵ کشور) بوده که عمدتاً پرریسک هستند و تحقق این  موضوع نشان می‌دهد که صندوق، رسالت اصلی خود را که همان کاهش ریسک‌های صادراتی است به نحو قابل قبولی به انجام رسانده است.

 تدابیر ارتقای پوششهای صادراتی

سجادی موضوع عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان درکشورهای رقیب صادراتی، عدم فرهنگ‌سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه‌ای و استفاده از ابزارهای بیمه ای، تکلیف به واریز سود ویژه به دولت را از چالش های عمده صندوق ضمانت صادارات  ایران بر شمرد و تاکید کرد :   سعی داریم در‌ سالجاری با پوشش ریسک‌های صادراتی ناشی از تحریم،  افزایش نقش‌آفرینی بین‌المللی، مقابله با تحریم و پر‌کردن خلا تحریم های بانکی،  اتخاذ نوآوری‌های مالی متناسب با شرایط روز صادرات ، روان‌سازی، تسهیل امور و کسب حداکثر رضایتمندی صادرکنندگان در‌ راستای حمایتهای متناسب با شرایط همه‌گیری‌کرونا و همچنین تحریمهای ظالمانه ایالات متحده،  پوششهای صادراتی صندوق تا پایان سال ارتقاء یابد.