به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۵درصد مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از ثبت‌نامه در سامانه مالیاتی کشور خودداری کرده‌اند.

بر اساس بند (ز) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام­پزشکی ایران و یا سازمان نظام­دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده،  مکلف بوده­اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد  (۱۵۵,۵۷۲) نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد (۵۴,۴۹۰) نفر معادل (۳۵ %) مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت ­نام نموده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت­ نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.

بیشتر بخوانید: 

دولت روحانی در سال گذشته ۳۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد

دولت روحانی فقط ۲۸ درصد تبصره‌های بودجه را رعایت کرد

۱۲۴ مدیر دولت روحانی دوشغله بودند