غلامرضا دارابی، تولیدکننده لبنیات و محصولات پروتئینی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: تا سال ۹۷ چون نهاده دامی در بازار آزاد تهیه می‌شد تولید شیر آسان بود. تنها ۳۰ درصد از نهاده‌های دامی توسط دولت به دست تولیدکنندگان می‌رسد. مجموعه‌های تولیدی به علت عدم تامین نقدینگی به موقع مجبورند نهاده‌های دامی را با قیمت بسیار بالاتر از بازار آزاد تهیه کنند.