به گزارش «نود اقتصادی» مرکز آمار ایران و بانک مرکزی روز  ۲۸ شهریور همزمان با هم نرخ رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۰ را اعلام کردند.

طبق اعلام مرکزی آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) (به قیمت‌های پایه سال (۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ١٤٠٠ به رقم ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٥٠٩ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده که نشان از رشد ۷/۶ درصدی با نفت و ۴/۶ درصدی بدون نفت دارد.

بر اساس آمارهای اعلام بانک مرکزی نیز، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶/۲ و ۴/۷ درصدی برخوردار است. 

طبق آمارها، درحالی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی گروه کشاورزی را منفی ۴/۵ درصد ذکر کرده که بانک مرکزی این مقدار را کمتر از منفی یک درصد ذکر می‌کند. مرکز آمار درحالی رشد بخش‌های گروه نفت و گروه صنایع و معادن و گروه صنعت را به ترتیب ۲۷/۵، ۱۳/۸ و ۵/۵ درصد ذکر کرده این اعداد در آمار اعلامی بانک مرکزی به ترتیب ۲۳/۳، ۲/۱ و ۶/۱ درصد است.

همچنین درحالی مرکز آمار رشد بخش خدمات و ساختمان را به ترتیب ۴/۵ درصد و مثبت ۱۲/۹ درصد اعلام کرده که این اعداد در آمارهای بانک مرکزی به ترتیب ۷ و منفی ۱۲/۳ درصد است.