پنج شنبه نهم بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۸:۱۲ قبل از ظهر

اخبار رشد اقتصادی

وزیر اسبق جهاد کشاورزی:
رشد اقتصادی دولت روحانی ۵۰ درصد از دولت قبل ضعیف‌تر است

صادق خلیلیان بیان کرد: میانگین عملکرد دولت آقای روحانی در شاخص رشد اقتصادی نسبت به هدف برنامه ۷۳ درصد کمتر و نسبت به دولت قبل، نزدیک به ۵۰  درصد ضعیف‌تر است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه:
رشد اقتصادی مثبت اعلام شده کمکی به کاهش تورم و بیکاری نمی‌کند

محمد قلی یوسفی بیان کرد: رشد اقتصادی در ایران به معنای رشد تولیدات بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی نیست بلکه رشدی است که دولت را فربه‌تر و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع دولت را آسان‌تر می‌کند.

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه:
رشد اقتصادی برای ملموس شدن در میان مردم باید چند سال پیاپی مثبت باشد

یعقوب محمودیان بیان کرد: رشد اقتصادی که برای مردم ملموس باشد و مردم بتوانند آن را درک کنند، رشدهای اقتصادی پی در پی و با اعداد بالا‌ست.

خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرد+نمودار
افزایش اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور

در سال جاری تفاوت آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور ارائه می‌دهند به اوج خود در دهه ۹۰ رسیده است.

عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی:
رشد اقتصادی مثبت برای اثر گذاری باید پایدار باشد

علی دینی بیان کرد: ملموس بودن رشد اقتصادی به تداوم و پایداری آن بستگی دارد و اگر پس از چند سال رشد منفی اقتصادی چند درصد مثبت شود، قطعاً تغییری حاصل نخواهد شد.

پربیننده