دکتر مصطفی نصر اصفهانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: انتشار صورت‌های مالی بانک ملی حرکت ارزشمندی از سوی خاندوزی، وزیر اقتصاد بود، باید او را حمایت کرد. حالا نوبت انتشار دارایی‌های بانک ملی و دیگر سازمان‌های دولتی است. برخی شرکت‌های بخش عمومی ۱۰ سال است، یک برگ صورت مالی منتشر نکردند!