مصطفی گودرزی، رئیس اتحادیه کاشی‌سازان و کاشی‌فروشان در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: ما در یک سال بالغ بر ۴٠٠ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک تولید می‌کنیم. ۲٠٠ میلیون متر مربع مصرف داخل است و نیمی از تولید کاشی و سرامیک کشور هم صادر می‌شود.

وی بیان کرد: بیشتر صادرات کاشی و سرامیک ما به کشور عراق است که همواره رو به افزایش است. قطعی برق در این چند ماه آسیب زیادی به تولید کاشی و سرامیک وارد کرده است. برق بدون اطلاع به تولیدکنندگان قطع می‌شود و تولیدات داخل کوره از بین می‌رود.

گودرزی افزود: قطعی برق کارخانه‌های تولید کاشی و سرامیک کم شده است. در زمان ساخت مسکن مهر تولید کاشی و سرامیک رونق زیادی پیدا کرد. اگر دولت جدید به وعده خود یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال عمل کند صنعت تولید کاشی و سرامیک پیشرفت زیادی خواهد کرد و ما ظرفیت این را داریم که تولید خود را از سالی ۴٠٠ میلیون متر مربع به ۶٠٠ میلیون متر مربع برسانیم.