به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در آغاز معاملات امروز شاهد کاهش قیمت‌ها در مقایسه با روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۴ (یک هزار و هشتصد و چهارده) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۱۴

۲.۲۰

۰.۱۲

09:00

۱,۸۱۲

-۳.۷۰

-۰.۲۱

۲ روز پیش

۱,۸۱۶

-۱۱.۱۰

-۰.۶۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲ درصدی، از ۱,۰۵۱,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و یک هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۴۹,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۴۹,۱۰۰

-۲,۰۰۰

-۰.۲

11:27

۱,۰۵۱,۱۰۰

-۳,۷۰۰

-۰.۳۶

روز قبل

۱,۰۵۴,۸۰۰

-۴,۲۰۰

-۰.۴

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۴۷,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۴۴۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۴۴۰

-۲۱۰

-۰.۸۶

11:26

۲۴,۶۵۰

-۲۰

-۰.۰۹

روز قبل

۲۴,۶۷۰

-۳۰

-۰.۱۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۳,۸۹۷ (بیست و سه هزار و هشتصد و نود و هفت ) تومان به ۲۳,۸۲۳ (بیست و سه هزار و هشتصد و بیست و سه ) تومان رسید.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۹۱۳ (بیست و هشت هزار و نهصد و سیزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۸,۹۱۳

-۲۸۳

-۰.۹۸

11:20

۲۹,۱۹۶

۵۹

۰.۲

روز قبل

۲۹,۱۳۷

-۵۸

-۰.۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۹۹ درصدی، از ۳۴,۰۶۶ (سی و چهار هزار و شصت و شش ) تومان به ۳۳,۷۳۵ (سی و سه هزار و هفتصد و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۳,۷۳۵

-۳۳۱

-۰.۹۹

11:20

۳۴,۰۶۶

۶۹

۰.۲

روز قبل

۳۳,۹۹۷

-۲۷۱

-۰.۸

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۶ تومان کاهش، ۶,۶۸۰ (شش هزار و ششصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۸۸۰ (دو هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۴۱۰ (نوزده هزار و چهارصد و ده ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,485,000 (ده میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۴۸۵,۰۰۰

-۴۰,۰۰۰

-۰.۳۹

11:26

۱۰,۵۲۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۱۵

روز قبل

۱۰,۵۴۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۰.۵۶

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۴۷۵,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۴۷۵,۰۰۰

-۱۵,۰۰۰

-۰.۲۸

11:27

۵,۴۹۰,۰۰۰

-۶۹,۰۰۰

-۱.۲۶

روز قبل

۵,۵۵۹,۰۰۰

۵۹,۰۰۰

۱.۰۶

۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۴۷۵,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد