به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۹ رقم نقدینگی کشور به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم  ۲ هزار و ۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پایان سال ۹۸ شاهد رشد ۴۰/۶ درصدی بوده است.

به عبارتی فقط در سال ۱۳۹۹ به نقدینگی کشور ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان اضافه شده است. همچنین حجم نقدینگی اضافه شده به نقدینگی کشور در سال گذشته معادل کل نقدینگی ایران از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ است.

اما نکته مهم دیگر، رشد ۴۰/۶ درصدی حجم نقدینگی در سال گذشته است که این میزان رکوردار رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون بوده و به نظر می‌رسد این رشد باید رکوردار افزایش حجم نقدینگی در تاریخ کشور نیز باشد که با مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی به دست آمده است.