به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از همکاران مجلس در فضای مجازی گفتند که در طرح قانون جدید بانک مرکزی برجام دوم تصویب شد و کلاه گشاد بر سر مجلس گذاشتند ما از عده ای که در بیرون قصد تخریب مجلس را دارند؛ انتظار چنین صحبتهای را داریم اما از همکاران خود در داخل مجلس واقعا چنین انتظاری نداشتیم.

وی بیان کرد: چندین نفر صدای تخریب علیه مجلس را از درون مجلس به راه انداختند و رئیس مجلس باید از حقوق مردم صیانت کند.

پورابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی مشروح مذاکرات کمیسیون در خصوص طرح اصلاح امور بانکی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و از نظرات تمام کارشناسان استفاده می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعا در بحث‌های کارشناسی نقطه نظرات علمی متفاوتی وجود دارد اما این امر با تخریب تفاوت دارد. بر روی بند بند این طرح ۶ سال کار کارشناسی شده است اما عده ای می گویند شما به ماموریت سه چهار روزه رفتید و یکباره این طرح را تصویب کردید هیچ ماده ای بدون نظر تخصصی و نگاه علمی تصویب نخواهد شد.