به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که همه کارشناسان نسبت به لزوم اعمال محدویت‌ها در سفرهای نوروز ۱۴۰۰ به دولت هشدار داده بودند، اما دولت با بی‌توجهی به این هشدارها زمینه سفرهای نوروزی را فراهم کرد. این موضوع پس از دو هفته با جهش تعداد مبتلایان منجر به تعطیلی بیش از دو هفته‌ای  بسیاری از اصناف شد.

گرچه دولت آماری از خسارت وارد به اصناف از سمت این تعطیلی‌ها منتشر نمی‌کند، اما نگاهی به گزارش چک‌های کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد در فروردین و آذرماه ۹۹ که قرنطینه دو یا سه هفته‌ای اعمال شده، تعداد چک‌های برگشتی به‌طور قابل‌وجهی رشد داشته است.

برای مثال در فروردین ۹۹ که پس از عید قرنطینه اعمال شد، ۲۰ درصد از چک‌های صادره (بلحاظ مبلغ) برگشت خورده‌اند و در آذرماه نیز ۱۲/۵ درصد از چک‌ها برگشت خورده‌اند. این درحالی است که میانگین چک‌های برگشتی در دیگر ماه‌ها حدود ۹/۵ تا ۱۰/۵ درصد بوده است.