به گزارش «نود اقتصادی»، محسن صالحی نیا، معاون وزیرصمت اظهار داشت: وجود برخی از محدودیت‌ها برای سرمایه گذاری از لحاظ شرایط بین المللی باعث شده تا نتوانیم منابعی را که در حد معمول به عنوان جذب سرمایه وجود دارد در اختیار داشته باشیم.

وی بیان کرد: زمانی که اعلام می شود فضا برای تولید تسهیل شود باید این موضوع را از طریق راه های مختلف مانند استفاده از بازار سرمایه و جذب منابع از طریق بانک ها که می توانند زمینه تسهیل برای سرمایه گذاری در تولید را فراهم کنند، پیگیری کرد.