دکتر بهمن آرمان گفت: این ایتالیایی‌ها بودند که در زمان آقای آخوندی روی موقعیت ژئوپلیتیک ایران وارد سرمایه‌گذاری شدند نه چینی‌ها. برای ساختن آزاد راه نیازمند چینی ها نیستیم. یک قرارداد ترکمنچایی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار برای بهینه سازی پالایشگاه آبادان با چینی ها امضا کردیم در حالی که قرارداد پالایشگاه شازند اراک و فاز اول پالایشگاه بندر عباس با تکنولوژی ژاپن و ایتالیا به مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار امضا کردیم.

دکتر حسین رضوی پور بیان کرد: راهبرد چین این است که از خلیج فارس خارج شده و از طریق بندر جاسک به دریای عمان برود. در بند هفتم اشاره شده با توجه به علایق مشترک به ابتکار کمربند جاده دو طرف به این تفاهم رسیده اند.