به گزارش «نود اقتصادی» کشور چین در ۱۲ماهه سال ۲۰۲۰ حدود ۲ هزار و ۵۶ میلیارد دلار کالا از نقاط مختلف جهان وارد کرده است که سهم کالاهای ایرانی نیز حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار یا معادل ۳۱/. درصد از کالاهای وارداتی چین بوده است.

این مقدار صادرات ایران را در رتبه ۴۶ در بین صادرکنندگان کالا به چین قرار داده است. براساس مطالعات سازمان توسعه تجارت ایران پتانسیل صادرات ۲۷ میلیارد دلاری به چین را دارد. همچنین براساس مطالعات اتاق بازرگانی ایران، کشورمان ۲۸۳ ردیف تعرفه به چین صادرات می‌کند درحالی‌که در ۲۵۷۸ کد تعرفه پتانسیل صادراتی دارد.

قابل ذکر است در بین همسایگان ایران، کشور روسیه با صادرات ۵۷/۲ میلیارد دلاری در رتبه ۱۰، عربستان با صادرات ۳۹ میلیارد دلاری در ربته ۱۲، عراق با صادرات ۱۹/۳ میلیارد دلاری در رتبه ۲۳، امارات با صادرات ۱۶/۹ میلیارد دلاری در رتبه ۲۵، عمان با صادرات ۱۵/۶ میلیارد دلاری در رتبه ۲۷، کویت با صادارت ۱۰/۷ میلیارد دلاری در رتبه ۳۳ و قطر با صادرات ۸/۳ میلیارد دلاری در رتبه ۳۷ و همگی بالاتر از ایران قرار دارند.