به گزارش‌ «نود اقتصادی»، غلامرضا حسن پور، رئیس بسیج اصناف کشور اظهار داشت: با کمال تاسف ‌و تعجب هرروز شاهد گرانی های بی دلیل و سازماندهی شده هستیم که مورد اخیر آن گرانی مرغ توسط قرارگاه به اصطلاح ساماندهی به مسئولیت وزیرکشاورزی و عضویت برخی وزارتخانه ها و نمایندگانی از سایر قوا هستیم.

وی بیان کرد: وقتی مسئولان محترم در سطوح مختلف نتوانستند معضل تامین، تولید و توزیع مرغ را حل کنند، به یکباره تسلیم برخی زیادی خواهی ها شده و به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کردند و ناگهان قیمت مرغ در اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ بیش از بیست درصد افزایش یافت!

حسن پور بیان کرد: در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم فروردین کل مرغ توزیع شده برای مصرف استان تهران (تهران بزرگ وشهرستانهای تهران) به طورمیانگین  ۲۵۰ تن بود در حالی که مصرف خانوار در استان تهران در شرایط عادی حدود هزارتن است. به عبارتی در دو ماه گذشته هیچ گاه نیاز هزار تنی استان تهران علی رغم همه ادعاها مبنی برجوجه ریزی گسترده و حتی ادعای توانمندی در صادرات مرغ، تآمین نشد.

رئیس بسیج اصناف کشور افزود: برخی مسئولان چند روز مانده به پایان سال کشور را برای گذراندن تعطیلات نوروزی ترک کرده وامکان برقراری هیچ ارتباطی با آنها وجودندارد. این درحالی است که دراین شرایط سخت مسولیت خطیری به عهده آنهاست.