به گزارش‌ «نود اقتصادی»، بازار در نخستین روز هفته شاهد کاهش قیمت طلا و سکه و ثبات قیمت دلار است.
 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۰۰ (یک هزار و هفتصد ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۰۰

-۰.۰۶

06:00

۱,۷۰۱

-۱۲

-۰.۶۸

روز قبل

۱,۷۱۳

-۰.۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹۶ درصدی، از ۱,۰۵۲,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و دو هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۴۲,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و دو هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۴۲,۱۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۹۶

11:09

۱,۰۵۲,۱۰۰

-۱۳,۶۰۰

-۱.۳

۲ روز پیش

۱,۰۶۵,۷۰۰

۳,۳۰۰

۰.۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۱۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهارده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۰۰۰

۰

۰

11:09

۲۵,۰۰۰

-۳۵۰

-۱.۴

۲ روز پیش

۲۵,۳۵۰

۲۰۲

۰.۷۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۴,۳۴۲ (بیست و چهار هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۳۴۲

-۷۳

-۰.۳

11:08

۲۴,۴۱۵

۰

۰

روز قبل

۲۴,۴۱۵

-۱۴

-۰.۰۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۲۹,۷۵۲ (بیست و نه هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان به ۲۹,۸۰۷ (بیست و نه هزار و هشتصد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۸۰۷

۵۵

۰.۱۸

10:00

۲۹,۷۵۲

-۲۶۸

-۰.۹۱

روز قبل

۳۰,۰۲۰

-۵۹۰

-۱.۹۷

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۵ تومان افزایش، ۳۴,۶۲۷ (سی و چهار هزار و ششصد و بیست و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۶۲۷

۱۰۵

۰.۳

10:00

۳۴,۵۲۲

-۳۶۵

-۱.۰۶

روز قبل

۳۴,۸۸۷

-۴۸۶

-۱.۴

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۹۴۰ (شش هزار و نهصد و چهل ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۹۴۰

-۴۰

-۰.۵۸

11:07

۶,۹۸۰

-۴۰

-۰.۵۸

۲ روز پیش

۷,۰۲۰

۴۰

۰.۵۶

۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۶ درصدی، از ۳,۳۵۰ (سه هزار و سیصد و پنجاه ) تومان به ۳,۳۳۰ (سه هزار و سیصد و سی) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۷۵۲ (نوزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۲.۱ درصدی، از ۱۹,۹۳۰ (نوزده هزار و نهصد و سی ) تومان به ۱۹,۵۲۰ (نوزده هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,650,000 (ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۶۵۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۴۱

11:09

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۳۹

۲ روز پیش

۱۰,۹۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۴۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۲۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۱

11:08

۶,۲۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸

۲ روز پیش

۶,۳۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۷۹

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

منبع:دنیای اقتصاد