یادش بخیر! آن روزها «نود اقتصادی» به "سیاه‌‍‌نما" و "مخالف بورس" متهم شده بود!

ای کاش این توصیه‌های کارشناسی در ماه‌های ابتدایی امسال جدی گرفته و فکری برایش می‌شد!