به گزارش ‌«نود اقتصادی»،‌ محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: صادرکنندگان کشور به دلیل تعدد بخشنامه ها و به دلیل تصمیم هایی که هر ماه و یا هر روزه با آن مواجهند، به جای تمرکز بر افزایش تولید و صادرات مجبور به تمرکز بر رفع موانع خود ساخته داخلی هستند و این مشکلات طی سه سال  اخیر بوده که تجارت کشور و مخصوصا صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. 

وی بیان کرد: امروز ۱۱۲ روز از ابلاغیه  ۱۷۷ معاون اقتصادی رئیس جمهور می گذرد اما بخش هایی از این ابلاغیه اصلا اجرا نشده و مشکلات ورود موقت، مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان هنوز حل نشده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: امروز مسئولیت در دست وزارت صمت است و انتظار می رود این حوزه چابک تر عمل کند و مشکلات را برطرف کند. با وجود اینکه سه ماه از پیش نویس ماده ۲ در جلسه بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت می گذرد اما هنوز وزیر نتوانسته کمیته ماده ۲ را قانع کند که این پیش نویس را امضا کند.