به گزارش «نود اقتصادی» آمارها نشان می‌دهد دولت در دیماه امسال ۲ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان از نقل‌وانتقال سهام در بورس و فرابورس درآمد مالیاتی داشته که این میزان نسبت به درآمد ۳۹۹ میلیارد تومانی دیماه ۹۸ حدود ۷/۵ برابر شده است.

همچنین در ۱۰ماهه امسال دولت ۱۶ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از نقل‌وانتقال سهام در بورس و فرابورس داشته که نسبت به درآمد ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومانی ۱۲ ماهه سال ۹۸ رشد ۳۹۴ درصدی را نشان می‌دهد. 

قابل ذکر است از فروردین ۹۸ تا دیماه ۹۹ دولت در مجموع ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از نقل‌وانتقال سهام در بورس و فرابورس به دست آورده است.