به گزارش‌«نود اقتصادی»، قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار نسبت به روند روز گذشته، کاهش یافت.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۶۲ (یک هزار و هشتصد و شصت و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۶۲

۱۷

۰.۸۸

06:00

۱,۸۴۵

۱۱

۰.۶۱

روز قبل

۱,۸۳۴

-۱۶

-۰.۸۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۵ درصدی، از ۱,۰۹۸,۰۰۰ (یک میلیون و نود و هشت هزار) تومان به ۱,۰۹۷,۵۰۰ (یک میلیون و نود و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۹۷,۵۰۰

-۵۰۰

-۰.۰۵

11:18

۱,۰۹۸,۰۰۰

-۳,۷۰۰

-۰.۳۴

روز قبل

۱,۱۰۱,۷۰۰

-۶,۷۰۰

-۰.۶۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۷۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۷۰۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۷۰۰

-۲۰۰

-۰.۸۱

11:15

۲۴,۹۰۰

۱۰۰

۰.۴

روز قبل

۲۴,۸۰۰

-۱۳۰

-۰.۵۳

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۰۲ درصدی، از ۲۴,۵۲۵ (بیست و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج ) تومان به ۲۴,۲۷۸ (بیست و چهار هزار و دویست و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۲۷۸

-۲۴۷

-۱.۰۲

11:16

۲۴,۵۲۵

۸۹

۰.۳۶

روز قبل

۲۴,۴۳۶

۲۷

۰.۱۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۴۸ درصدی، از ۳۰,۲۶۰ (سی هزار و دویست و شصت ) تومان به ۳۰,۴۰۷ (سی هزار و چهارصد و هفت) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۴۰۷

۱۴۷

۰.۴۸

08:32

۳۰,۲۶۰

۱۳۸

۰.۴۵

روز قبل

۳۰,۱۲۲

-۳۲۷

-۱.۰۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۲۲ تومان افزایش، ۳۴,۰۸۸ (سی و چهار هزار و هشتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۰۸۸

۲۲۲

۰.۶۵

08:32

۳۳,۸۶۶

۴۶۸

۱.۳۸

روز قبل

۳۳,۳۹۸

-۴۳۹

-۱.۳۲

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان کاهش، ۶,۹۲۰ (شش هزار و نهصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۹۲۰

-۵۰

-۰.۷۳

11:16

۶,۹۷۰

-۱۰

-۰.۱۵

روز قبل

۶,۹۸۰

-۱۰

-۰.۱۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۵۹۸ (نوزده هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۱۹,۴۷۰ (نوزده هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,000,000 (یازده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۱.۸۲

11:15

۱۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱.۳۳

روز قبل

۱۱,۰۵۰,۰۰۰

-۲۰۰,۰۰۰

-۱.۸۱

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۴

11:16

۶,۰۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸۲

روز قبل

۶,۰۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۶۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد