به گزارش «نود اقتصادی»، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اظهار داشت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگی شرکت "بوش" آلمان مربوط به قبل از ممنوعیت واردات بوده و تمدید ثبت سفارش صاحب کالا نیز بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حسب شکایت ایشان به دیوان عدالت اداری و صدور آرای قضایی (بدوی و قطعی) از سوی دیوان، ناظر بر لزوم به واردات کالای ثبت سفارش شده صورت گرفته است.

گفتنی است دیروز رسانه ها خبر از ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی علی رغم ممنوعیت واردات را داده بودند.