«نود اقتصادی»-نسیم توکل، فعال اقتصادی و کارآفرین: بنده به عنوان عضوی از جامعه فعالان اقتصادی ایران معتقدم انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، مشخصا تأثیری در اقتصاد ما نخواهد داشت، مگر اینکه سیاست‌های خصمانه آمریکا با کشور ما کاهش پیدا کند.

آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد، یک نوع جو روانی است که تنها بار روانی در پی دارد. بر این اساس، حضور بایدن مشکلی را برای ما حل نخواهد کرد.

البته این نظر من، بر اساس گفته‌های خود بایدن است، یعنی اگر مبنا را موضع‌گیری بایدن در پیش از انتخابات قرار دهیم، بنده به تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران چندان امیدوار نیستم. اما اگر موضع‌گیری بایدن تغییر پیدا کند و دشمنی آمریکا با ایران کم‌رنگ شود، امکان رفع خصومت‌های آمریکا با ایران وجود خواهد داشت که طبیعتا چنین شرایطی روی اقتصاد ما نیز تأثیر خواهد گذاشت.

ما منکر این نیستم که آمریکا یکی از بزرگ‌ترین و تأثیر‌گذارترین اقتصادهای جهان است، اما نباید در شرایط کنونی بایدن را منجی اقتصاد ایران بدانیم. چراکه با توجه به موضع‌گیری‌های بایدن قبل از انتخابات، نمی‌توانیم چنین حسی داشته باشیم.