به گزارش «نود اقتصادی»، محمود شهرضایی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روغن اظهار داشت: در سال ۹۹ در خصوص تخصیص ارز و تامین آن بانک مرکزی محدودیت هایی گذاشت و در فصل بهار وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارز را به صورت ناعادلانه توزیع کرد. ۲۵۰ هزار میلیارد دلار ارز بین شرکت های روغنی توزیع شد اما در بهار حتی یک دلار هم به ما تخصیص داده نشد.

وی بیان کرد: بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۶۶۱ میلیون یورو ارز را برای روغن تامین کرد و از این ۶۶۰ میلیون یورو، ۲۹۰ میلیون یورو را به شرکت بازرگانی دولتی دادند ، لذا حاشیه سود شرکت های روغنی حدود ۵ درصد است.