به گزارش «نود اقتصادی»،علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: قطعا هم یارانه بیشتری که مجلس برای دادن به مردم مطرح می‌کند، هم طرح کالابرگ که منابع آن مشخص نشده و هم طرح ملی مسکن؛ برنامه‌هایی هستند که در بودجه سال جاری و سال آینده تامین اعتبار نشده‌اند و این اقدام موجب افزایش تورم ناشی از رشد نقدینگی خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: به‌نظرم مجلس باید به جای شعارهایی از این قبیل که موجب تورم و بی‌ارزش شدن پول کشور می‌شود دست بردارد و به فکر آرام شدن اوضاع و احوال اقتصاد کشور، افزایش ارتباط منطقی و سازنده با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان، فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری در کشور، رشد تولید، کنترل تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد.