به گزارش «نود اقتصادی» طبق آن چیزی که در وب‌سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌شود، این ستاد طی دو سال اخیر هیچ گزارشی از عملکرد خود و حجم قاچاق کالا و ارز منتشر نکرده است.