به گزارش «نود اقتصادی بررسی عملکرد سیستم شاپرک که تراکنش‌های آن شامل سه زیرمجموعه ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان‌های فروشگاهی است، نشان می‌دهد طی یکسال اخیر (مرداد ۹۸ تا مرداد ۹۹) به‌طورمیانگین ماهانه حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پول در کارتخوان‌های فروشگاهی جابه‌جا شده و مجموع کل این جابه‌جایی یکساله بیش از ۳۵۵۱ هزار میلیارد تومان است.

قابل ذکر است این رقم حدود ۹۲۶هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم نقدینگی اعلام شده تا پایان بهار یعنی رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان است.