به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، با وجود تبعات ناشی از ویروس کرونا، درآمد مالیاتی دولت در ۳ماهه بهار سال جاری به ۵۱ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به درآمد ۲۴ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومانی مدت مشابه ۳ماهه سال ۹۸، رشد ۱۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی جزییات پایه‌های مالیاتی نیز نشان می‌دهد درآمد مالیات بر ثروت با رشد ۴۴۶ درصدی دارای بیشترین افزایش در بهار سال جاری بوده است. پس از آن، مالیات بر اشخاص حقوقی با رشد ۱۲۱ درصدی، مالیات بر درآمد با رشد ۱۰۳ درصدی و مالیات بر کالا و خدمات با رشد ۷۲/۵ درصدی در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند.

قابل ذکر است به دلیل تبعات ناشی از شیوع کرونا ظاهرا درآمد مالیاتی باید کمتر می‌شد، اما به‌نظر می‌رسد علاوه بر عامل تورم، اخذ قابل‌توجه مطالبات مالیاتی سال‌های گذشته (که اخبار آن اخیرا منتشر شده) و همچنین شناسایی منابع جدید از سمت فرارهای مالیاتی ازجمله دلایل این افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.