به گزارش‌«نود اقتصادی»، سعید عمرانى" معاون قضایى دادستان کل کشور اظهار داشت: در پى انتشار وسیع مصاحبه تولیدکننده ورشکسته در فضاى‌مجازی (گفتگو با «نود اقتصادی»)، موضوع بلافاصله به دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت ارجاع شد و ایشان روز چهارشنبه "کلیددارزاده" رئیس هیئت مدیره فرش "تابان مهر" را دعوت و ضمن گفتگوى مفصل مشکلات وى را استماع و گزارش آن را تقدیم نموده است. 

وی بیان کرد: ظرف هفته آینده علل بروز این پیشامد در دادستانى کل کشور بررسى و چنانچه ردّى از تخلف دستگاه یا مدیرى بدست آید، اقدام قانونى صورت خواهد گرفت.

منبع: نسیم‌آنلاین