به گزارش «نود اقتصادی»، رسول جهانگیری، عضو هیئت‌مدیره اتاق اصناف ایران اظهار داشت: کسب‌وکارهایی همانند تالارهای پذیرایی از ابتدا شیوع این ویروس درگیر ممنوعیت‌ها بودند و تا کنون نیز بازگشایی نشده‌اند. اکنون کشور در وضعیت هشدار قرار دارد و پایتخت نسبت به دیگر شهرها از محدودیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.

عضو هیئت‌مدیره اتاق اصناف ایران گفت: با تداوم چنین شرایطی کسب‌وکارها به سمت‌وسوی نامشخصی خواهند رفت و در این خصوص متولیان امر باید به دنبال چاره و طرحی برای عبور از این بحران باشند.