به گزارش‌ «نود اقتصادی»، محمدجواد عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: دولت قصد داشت قیمت خرید تضمینی گندم را ۳ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین کند. با توجه به نیاز کشور به غلات در سال آینده، تعیین نرخ خرید تضمینی ۴ هزار و ۶۰۰ تومانی گندم موجب تشویق کشاورزان می‌شود.

وی بیان کرد: با انجام اصلاحاتی در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌توانیم بیش از نیاز کشور گندم تولید کنیم. تولید بیش از نیاز گندم و سایر محصولات کشاورزی تحریم‌ها را در زمینه غذا را خنثی می‌کند.