به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای جهانی طی سال ۲۰۱۹، کشور آمریکا با صادرات یک میلیارد و ۸۵۷ میلیون دلار، علاوه براینکه در صادرات پسته رتبه اول جهان را دارد، ۵۵ درصد بازار جهانی این محصول نیز در اختیار این کشور است.

پس از این کشور، ایران با صادرات ۵۱۵ میلیون دلار و سهم ۱۵ درصدی در رتبه دوم و هنگ‌کنک نیز با ۳۸۸ میلیون دلار و سهم ۱۱/۵ درصدی در رتبه سوم قرار دارد.

طبق این آمارها، در سال ۲۰۱۷ ایران درحالی در رتبه دوم پس از آمریکا قرار داشته که میزان صادرات پسته کشورمان یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار و سهم ایران از کل صادرات جهانی این محصول حدود ۳۴ برصد بوده است. به عبارتی دیگر طی دو سال اخیر درحالی سهم آمریکا از بازار جهانی صادرات پسته از ۴۱ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته که طی این مدت سهم ایران از بازار صادراتی پسته در جهانی با کاهش ۵۶ درصدی از ۳۴ درصد به ۱۵ درصد رسیده است.