به گزارش «نود اقتصادی»، کاپیتان علیرضا برخور مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، در پی درخواست انجمن‌ها و دغدغه‌مندان صنعت هوایی کشور و به منظور حفظ و صیانت از میراث هوانوردی کشور، دستور داد نخستین هواپیمای بویینگ B ۷۴۷ SP ساخته شده مشهور به آلفا آلفا به شرط جانمایی از سوی نمایشگاه هوایی ایران، در اختیار این نمایشگاه قرار گیرد.

این هواپیما نخستین بویینگ ۷۴۷ SP است که به سفارش دو شرکت ایران ایر و پان آمریکن، در سال ۱۳۵۴ ساخته و به شرکت ایران ایر (هما) فروخته شد.

با ورود این هواپیما به ناوگان ایران‌ایر، این شرکت توانست خط هوایی تهران به فرودگاه جان. اف. کندی نیویورک را در سال ۱۳۵۴ بدون توقف طی کرده و به این ترتیب، طولانی‌ترین خط هوایی بدون توقف جهان در آن ایام را راه‌اندازی کند.

این هواپیما در شهریور ۱۳۸۳ از خدمت در ناوگان ایران ایر کنار گذاشته شد و به نمایشگاه هوایی منتقل شد، اما به علت نیاز ایران‌ایر، مجددا پس از اورهال در سال ۱۳۸۷، به آسمان‌ها بازگشت تا اینکه پس از انجام آخرین پرواز خود به کشور هند، در ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ به پارکینگ فرودگاه مهرآباد منتقل و از آن زمان در آنجا نگهداری شد. 

این هواپیما از سال ۱۳۵۹ تا اوایل سال ۱۳۶۴ با نام فارس، از ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۳ با نام کردستان و نهایتا از سال ۱۳۸۷ تا پایان عمر با نام خلیج فارس پرواز می‌کرد.

منبع:صدا و سیما